Пак Су Хон, Ли Ю Ри, Нам Гун Мин

31 декабря в Сеуле прошла церемония вручения наград «2017 KBS Drama Awards»!

Ведущие актеры посетили мероприятие, покрасовавшись нарядами на красной дорожке.

Ан Чжэ Хон
Бона
Чхве Кан Хи
Ко Гён Пхё
Гон Мён
Хон А Рым
Им Хва Ён
Им Чи Гю
Им Су Хян
Чан Ки Ён
Чан На Ра
Чон Ик Рён, Чхве Ри, Ким Чжэ Хва
Чи Мин Хёк, Ли Ре
Чо Хи Бон
Чо Ё Чжон
Чон Хё Сон
Чон Рё Вон
Чон Со Мин
Ким Дон Чжун
Ким Чжи Вон
Ким Се Чжон
Ким Сын Су
Ким Со Хё
Ким Со Хён, Юн Ду Чжун
Ким Со Хён, Юн Ду Чжун
Ким Сон Хо
Ким Сон О
Ким Ён Чхоль
Ли Хан Со
Ли Иль Хва
Ли Чжун Хо
Ли Тхэ Хван
Ли Ён Ын
Пак Су Хон, Ли Ю Ри, Нам Гун Мин
Пак Су Хон, Ли Ю Ри, Нам Гун Мин
Нам Гун Мин
Ли Ю Ри
Мун Га Ён
Мён Се Бин
О Сын А
Пак Чон А
Пак Со Чжун
Пак Си Ху
Пхё Е Чжин
Рю Хва Ён
Со Ын Су
Со Ён Чжу
Син Хё Сон
Сон Хо Чжун
Сон Вон Сок
У До Хван
Юн Хён Мин
Гон Сын Ён